Religion i Regalia

Bland människor och civiliserade folkslag följs i huvudsak nedanstående gudar och gudinnor.

Erdohar

justice-symbol_1_.jpg Erdohar är den gud som följs av flest människor i Erdolon. Erdohar är guden för Rättvisa, Lag och Sanning.

Riddarorden Sanningssökarna

- en inkvisitorisk gren av kyrkan. Är fortfarande kungamakten trogen. Letar med ljus och lykta efter de som inte är det. Har som högsta ledord att alltid utröna den yttersta sanningen.

Brödraskapet Rättvisans heliga förkämpar

- en militär gren av kyrkan som ofta agerar polis och hjälper till att ordna upp mindre oroligheter i landet. Har tidigare liksom övriga av Erodhars efterföljare varit kung Arkon II trogna, men har i ljuset av sista tidens händelser uttalat att man inte bara ska vara född till rätten att vara kung – man måste vara värdig den också.

Du skall
 • söka Sanningen, följa Lagen och verka för Rättvisa.
 • sprida Sanning, Lag och Rättvisa.
 • bekämpa Lögn, Laglöshet och Orättvisa.
 • beskydda alla civiliserade folkslag och deras rätt till Sanning, Lag och Rättvisa.
 • hämnas den som förnekas Sanning, Lag eller Rättvisa.
 • icke ljuga
 • icke förneka annan hennes rätt att få en rättvis prövning.
 • icke döma någon lättvindigt.
 • icke komma med falska anklagelser.

Ythia

ythia_symbol.jpgNäst efter Erdohar är tillbedjan av gudinna Ythia vanligast. Ythia är gudinna över naturkrafter, framför allt havet, stormar och regn. Ythia blidkas även för att undvika olyckor och katastrofer.

Du skall

 • Leva med Naturen, bli ett med naturkrafterna och segla på stormiga hav.
 • Vara stark, för Ythia gynnar den som är stark.
 • Respektera allt liv – och all död. Allt som har varit skall åter bli.
 • Inte äta kött eller bära päls från det djur du inte dödat själv.
 • Inte plåga levande varelser.
 • När dina dagar är slut, återvända dit du kom ifrån och tillbringa din vila i det eviga havet.

Gadis

battleaxe.jpg Gadis är guden för alla krigare, gladiatorkämpar och soldater.

Du skall

 • kämpa med mod och aldrig ge upp.
 • besegra dina fiender.
 • följa order.
 • inte visa någon nåd mot en ovärdig fiende.

Kythis

Kythis.gif Guden Kythis härskar över död och livet efter detta. De som följer honom lär att livet bara är ännu en resa på väg till det eviga riket, belöningen för ett rätt levt liv. Den som inte lyckas fullt ut återföds till ny plåga genom livet och möjlighet att lära på nytt. Det värsta som kan hända en av Kythis följare är att drabbas av den eviga förbannelsen (bli odöd) – eftersom möjligheten att ta sig vidare till livet efter detta då är förlorad.

Du skall

 • Leva livet som en väg till döden.
 • Säkerställa att ingen drabbas av den eviga förbannelsen.
 • Göra allt vad du kan för att sådana stackars varelser från den eviga förbannelse.
 • Alltid begrava döda och be för deras resa till livet efter detta.

Melena

Melena.jpg Gudinnan Melena ansvarar för liv, födsel, växtlighet, och läkekonst.

Du skall

 • Hjälpa den som befinner sig i nöd.
 • Främja fred.
 • Upprätthålla liv.
 • Göra gott.
 • Alltid lindra och trösta den som befinner sig i nöd.
 • Inte sprida sjukdom och gift.
 • Inte skada oskyldiga.

Knostos

Knostos.jpg Knostos är kunskapstörstaren, den som söker efter kunskap i evighet. Det berättas att Knostos inte var en av de ursprungliga gudarna men att hans hunger efter mera kunskap segrat över såväl liv som död.

Du skall

 • Söka och bevara förlorad kunskap.
 • Utröna mysterier
 • Utforska ny mark
 • Sprida kunskap till dem som är värdiga.
 • Inte låta kunskap gå förlorad.
 • Inte förvränga kunskapen.

Religion i Regalia

Regalia Dinah Dinah